August 2 – 19

“Kyu-Kyo”: with Hu Renyi, Insun Kim, Junji Yamada, Kyung Han Kim, Moemi Yamamoto, Rieko Fujinami, Yoshikazu Yanagi

ECLIPSE MILL GALLERY

243 Union Street, North Adams MA

August 2 – 19, 2014

Hours: Thursday – Sunday 12-5

By Appointment: (617) 803-5811

Artist Reception

August 2, 6 – 8 pm

Artist Talk at 7 pm

Exhibition PDF

$$$/AMG/javascript/ftp/cancelPresetButton=Zrušit
$$$/AMG/javascript/ftp/createPresetButton=Vytvořit
$$$/AMG/javascript/ftp/deletePresetName=Odstranit vybraný název přednastavení
$$$/AMG/javascript/ftp/deleteStyle=Odstranit vybraný styl
$$$/AMG/javascript/ftp/duplicateFTPInfo=Vybrané přednastavení již existuje. Chcete ho přepsat?
$$$/AMG/javascript/ftp/emptyPresetName=Vyžaduje se název přednastavení, zadejte název přednastavení.
$$$/AMG/javascript/ftp/nodeleteitem=Není vybraná žádná položka. Vyberte nejdříve některou položku.
$$$/AMG/javascript/ftp/noloaditem=Není vybraná žádná položka. Vyberte nejdříve některou položku.
$$$/AMG/javascript/ftp/presetCustom=Vlastní
$$$/AMG/javascript/ftp/presetNameLabel=Název přednastavení:
$$$/AMG/javascript/ftp/presetTitle=Nové přednastavení
$$$/AMG/javascript/ftp/reallydelete=Chcete odstranit aktuální přednastavení FTP?
$$$/AMG/javascript/ftp/rememberPassword=Pamatovat heslo
$$$/AMG/javascript/ftp/savePresetName=Uložit název přednastavení
$$$/AMG/javascript/ftp/saveStyle=Uložit styl
$$$/AMG/javascript/ftp/storePasswordPlainHint=Jestliže jste zaškrtnuli Pamatovat heslo, bude heslo uložené jako prostý text.
$$$/AMG/javascript/ftp/tooLongPresetName=Název přednastavení je příliš dlouhý, zadejte název přednastavení znovu.
$$$/AMG/javascript/pdfGenerator/noSelectThumbnail=Není vybraná žádná položka. Vyberte alespoň jednu položku a zkuste to znovu.
$$$/AMG/javascript/template/cannotLoadStyle=Nelze načíst soubor stylu kvůli systémové chybě.
$$$/AMG/javascript/template/loadStyleError=Nelze načíst soubor stylu, protože je poškozen.
$$$/AMG/javascript/title/cancelStyleButton=Zrušit
$$$/AMG/javascript/title/createStyleButton=Vytvořit
$$$/AMG/javascript/title/deleteTemplate=Opravdu chcete odstranit předlohu?
$$$/AMG/javascript/title/duplicateStyleName=Tento název je stejný jako již existující název.\nChcete ho nahradit?
$$$/AMG/javascript/title/duplicateWithPreset=Název je stejný jako název přednastaveného stylu. Zadejte jiný název.
$$$/AMG/javascript/title/emptyStyleName=Je požadován název stylu. Zadejte název stylu.
$$$/AMG/javascript/title/illegalStyleName=Název stylu obsahuje neplatné znaky. Zadejte název stylu znovu.
$$$/AMG/javascript/title/styleNameLabel=Název stylu:
$$$/AMG/javascript/title/styleTitle=Nový styl
$$$/AMG/javascript/title/tooLongStyleName=Název stylu je příliš dlouhý. Zadejte název stylu znovu.
$$$/AgPrint/PageSetup/Columns=Sloupce:
$$$/AgPrint/PageSetup/MarginBottom=Dole
$$$/AgPrint/PageSetup/MarginLeft=Vlevo
$$$/AgPrint/PageSetup/MarginRight=Vpravo
$$$/AgPrint/PageSetup/MarginTop=Nahoře
$$$/AgPrint/PageSetup/Rows=Řádky:
$$$/AgWPG/Presets/Flash/Slideshow=Prezentace snímků
$$$/AgWPG/Templates/Bluefire/Font=Myriad Web Pro
$$$/AgWPG/Templates/Flash/BlueSky=Modrá obloha
$$$/AgWPG/Templates/Flash/Bluefire1/Description=Tuto fotogalerii pro web založenou na technologii Flash poskytuje Adobe s první verzí programu Lightroom^T. Mezi její funkce patří:
$$$/AgWPG/Templates/Flash/Bluefire1/Description2=^U+0020^B Přidávání textových popisků
$$$/AgWPG/Templates/Flash/Bluefire1/Description3=^U+0020^B Zobrazování identifikační jmenovky
$$$/AgWPG/Templates/Flash/Bluefire1/Description4=^U+0020^B Nastavení rozvržení a barev
$$$/AgWPG/Templates/Flash/Bluefire1/Description5=^U+0020^B Režim prezentace snímků
$$$/AgWPG/Templates/Flash/Classic=Klasická
$$$/AgWPG/Templates/Flash/EarlGrey=Earl Grey
$$$/AgWPG/Templates/Flash/FlashDefault=Galerie Flash (výchozí)
$$$/AgWPG/Templates/Flash/MossyRock=Mechová skála
$$$/AgWPG/Templates/Flash/NightLife=Noční život
$$$/AgWPG/Templates/Flash/PaperWhite=Bílý papír
$$$/AgWPG/Templates/Flash/TheBlues=Blues
$$$/AgWPG/Templates/Flash/WarmDay=Teplý den
$$$/AgWPG/Templates/HTML/DefaultValues/properties/CustomText=Vlastní text:
$$$/AgWPG/Templates/HTML/DefaultValues/properties/SiteTitle=Nadpis webu:
$$$/AgWPG/Templates/HTML/output/EmptyGalleryMessage=V této galerii nejsou žádné obrazy.
$$$/AgWPG/Templates/HTML/output/Fullsize=Plná velikost
$$$/AgWPG/Templates/HTML/output/Index=Index
$$$/AgWPG/Templates/HTML/output/Next=Následující
$$$/AgWPG/Templates/HTML/output/Previous=Předcházející
$$$/AgWPG/Templates/HTML/output/more=více
$$$/AgWeb/Engines/ThirdParty/Airtight/AutoViewer/Name=Prohlížeč Airtight AutoViewer
$$$/AgWeb/Engines/ThirdParty/Airtight/PostcardViewer/Name=Prohlížeč Airtight PostcardViewer
$$$/AgWeb/Engines/ThirdParty/Airtight/SimpleViewer/AllowRightClickOpen=Povolte klepnutí pravým tlačítkem, aby bylo možné otevřít fotografie
$$$/AgWeb/Engines/ThirdParty/Airtight/SimpleViewer/Name=Prohlížeč Airtight SimpleViewer
$$$/AgWeb/Engines/ThirdParty/Airtight/SimpleViewer/ThumbnailSettings/Position=Umístění:
$$$/ContactSheet/badFileCharactersUnknownOs=AOM.CS.CString.badFileCharacters – neznámý operační systém.
$$$/ContactSheet/badPathCharactersUnknownOs=AOM.CS.CString.badPathCharacters – neznámý operační systém.
$$$/ContactSheet/javascript/abbreviation/centimeters=cm
$$$/ContactSheet/javascript/abbreviation/inches=in
$$$/ContactSheet/javascript/abbreviation/pixels=px
$$$/ContactSheet/javascript/abbreviation/points=pt
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/2llandscape=2L, na šířku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/2lportrait=2L, na výšku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/TowCells=Buňky 2*2
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/acrossFirst=Na šířku (po řádcích)
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/b3jis=B3 (JIS)
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/b4jis=B4 (JIS)
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/b5jis=B5 (JIS)
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/background=Pozadí
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/bgBlack=Černá
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/bgBlue=Modrá
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/bgCustom=Jiná
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/bgCyan=Azurová
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/bgGreen=Zelená
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/bgMagenta=Purpurová
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/bgRed=Červená
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/bgWhite=Bílá
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/bgYellow=Žlutá
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/blinds=Žaluzie
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/box=Rámeček
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/centimeters=cm
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/comb=Hřeben
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/cover=Zakrýt
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/custom=Jiný
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/dissolve=Rozpustit
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/down=Dolů
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/downFirst=Na výšku (po sloupcích)
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/fade=Zmizet
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/fineArtMat=Výtvarná rohož
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/fiveContactSheet=Stránka miniatur 5*8
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/foreground=Popředí
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/fourContactSheet=Stránka miniatur 4*5
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/fourSliceLandscape=Čtyři řezy, na šířku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/fourSlicePortrait=Čtyři řezy, na výšku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/fullResolution=Plné
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/glitter=Třpyt
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/hfAlignmentCenter=Na střed
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/hfAlignmentLeft=Doleva
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/hfAlignmentRight=Doprava
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/horizontal=Vodorovně
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/horizontalIn=Vodorovně dovnitř
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/horizontalOut=Vodorovně ven
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/in=Dovnitř
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/inches=palců
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/internationalPaper=Mezinárodní papír
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/japanesePostCard=Japonský formát pohlednice
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/landscape23=2 x 3 na šířku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/landscape46=4 x 6 na šířku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/landscape57=5 x 7 na šířku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/landscape810=8 x 10 na šířku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/leaderboard=728 x 90 leaderboard
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/left=Doleva
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/leftdown=Doleva dolů
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/leftup=Doleva nahoru
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/legal=Legal
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/letter=Letter
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/llandscape=L, na šířku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/lportrait=L, na výšku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/maximizeSize=Maximalizovat velikost
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/none=Žádné
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/out=Ven
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/pageCustom=Jiný
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/photo=Fotografie
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/pixels=obr. bodů
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/pnLocationFooter=Umístit na zápatí
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/pnLocationHeader=Umístit na záhlaví
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/portrait23=2 x 3 na výšku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/portrait46=4 x 6 na výšku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/portrait57=5 x 7 na výšku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/portrait810=8 x 10 na výšku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/push=Zasunout
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/rectangle=Obdélník, 180 x 50
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/right=Doprava
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/rightdown=Doprava dolů
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/rightup=Doprava nahoru
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/sixSliceLandscape=Šest řezů, na šířku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/sixSlicePortrait=Šest řezů, na výšku
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/speedFast=Rychlá
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/speedMiddle=Střední
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/speedSmall=Pomalá
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/split=Rozdělit
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/standardRectangle=Standardní obdélník, 300 x 250
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/tabloid=Tabloid
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/templateCustom=Jiný
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/transitionRandom=Náhodný
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/triptych=Triptych
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/twoUpGreetingCard=2 pohlednice najednou
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/uncover=Odkrýt
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/up=Dolů
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/usPaper=Americký papír
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/vertical=Svisle
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/verticalIn=Svisle dovnitř
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/verticalOut=Svisle ven
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/web=Web
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/widSkyscraper=Skyscraper na šířku, 160 x 600
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/wipe=Vyčistit
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/zoomin=Zvětšit zobrazení
$$$/ContactSheet/javascript/dropdownlist/zoomout=Zmenšit zobrazení
$$$/ContactSheet/javascript/ftp/deleteTemplate=Odstranit vybranou předlohu
$$$/ContactSheet/javascript/ftp/saveTemplate=Uložit předlohu
$$$/ContactSheet/javascript/lazyLoadSysFont=Načítají se systémová písma...
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/badWatermarkImage=Vybraný soubor nepatří mezi podporované obrazové formáty.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/chooseWMImage=Vyberte soubor obrazu
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/launchPDFViewerFailed=Soubor PDF byl úspěšně vygenerován, ale nemůže být zobrazen prostřednictvím přednastaveného prohlížeče souborů PDF v aplikaci Bridge. Prosím otevřete soubor manuálně.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/layoutHeightError=Zadaná výška stránky neposkytuje dostatek místa pro zobrazení obrázku. \nOdstraňte některé řádky, zmenšete vertikální mezery, odsazení okrajů, záhlaví nebo zápatí.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/layoutWidthError=Určená výška stránky neposkytuje dostatek místa na zobrazení obrazu. \nZmenšete počet sloupců, vodorovné mezery nebo okraje.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/noSelectThumbnail=Není vybraná žádná položka. Vyberte alespoň jednu položku a zkuste to znovu.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/notInvokeSetPageLayoutInAdvance=Není předem volána funkce setPageLayout.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/overwriteExistFile=Soubor již existuje. Chcete ho přepsat?
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/ownerPasswordEmpty=Heslo oprávnění je prázdné. Odškrtněte volbu „Heslo oprávnění“ nebo zadejte heslo.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/passwordEmpty=Otevřené heslo je prázdné. Odškrtněte prosím volbu „Otevřít heslo“ nebo zadejte heslo.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/passwordsCantBeSame=Otevřené heslo a heslo oprávnění jsou stejné. Změňte prosím volbu „Otevřít heslo“ nebo „Heslo oprávnění“ .
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/pdfGenerated=PDF byl úspěšně vygenerován.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/savebutton=Uložit...
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/selectAllNoneImageFile=Žádný z vybraných souborů není podporovaným formátem obrázku.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/selectSomeNoneImageFile=Některé z vybraných souborů nejsou podporovaným formátem obrázku.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/specDirectoryNotExist=Určená složka neexistuje.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/specFileCannotOverwrite=Určený soubor nelze přepsat.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/unknownReason=Došlo k neznámé chybě při generování PDF.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/wmCannotOpenFile=Aplikaci Bridge se nepodařilo soubor otevřít.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/wmImageInexistent=Obrázek vodoznaku již neexistuje.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/wmImageNotExist=Soubor neexistuje.
$$$/ContactSheet/javascript/pdfGenerator/wmImageUnsupport=Formát obrázku vodoznaku není podporován.
$$$/ContactSheet/javascript/preferences/WindowTitle=Výstup
$$$/ContactSheet/javascript/preferences/useSoloMode=Použít sólový režim pro chování panelu Výstup
$$$/ContactSheet/javascript/template/cannotLoadTemplate=Soubor předlohy nelze z důvodu systémové chyby načíst.
$$$/ContactSheet/javascript/template/loadTemplateError=Nelze načíst soubor předlohy, protože je poškozený.
$$$/ContactSheet/javascript/title/CustomTemplate=Vlastní
$$$/ContactSheet/javascript/title/Duration=Trvání (sekund):
$$$/ContactSheet/javascript/title/Extension=Přípona
$$$/ContactSheet/javascript/title/addFooter=Přidat zápatí:
$$$/ContactSheet/javascript/title/addHeader=Přidat záhlaví:
$$$/ContactSheet/javascript/title/addWatermark=Přidat vodoznak:
$$$/ContactSheet/javascript/title/adobePdfPreset=Kvalita:
$$$/ContactSheet/javascript/title/background=Pozadí:
$$$/ContactSheet/javascript/title/bottom=Dole:
$$$/ContactSheet/javascript/title/cancelTemplateButton=Zrušit
$$$/ContactSheet/javascript/title/columns=Sloupce:
$$$/ContactSheet/javascript/title/createTemplateButton=Vytvořit
$$$/ContactSheet/javascript/title/deleteTemplate=Opravdu chcete odstranit předlohu?
$$$/ContactSheet/javascript/title/direction=Směr:
$$$/ContactSheet/javascript/title/disablePrinting=Zakázat tisk
$$$/ContactSheet/javascript/title/distance=Vzdálenost:
$$$/ContactSheet/javascript/title/divider=Oddělovač:
$$$/ContactSheet/javascript/title/dividerColor=Barva oddělovače:
$$$/ContactSheet/javascript/title/document=Dokument
$$$/ContactSheet/javascript/title/duplicateTemplateName=Tento název je stejný jako již existující název.\nChcete ho nahradit?
$$$/ContactSheet/javascript/title/duplicateWithPreset=Název je stejný jako název přednastavené předlohy. Zadejte jiný název.
$$$/ContactSheet/javascript/title/eachImage=Umístit na každý obrázek
$$$/ContactSheet/javascript/title/emptyTemplateName=Je požadován název předlohy. Zadejte název předlohy.
$$$/ContactSheet/javascript/title/fileName=Název
$$$/ContactSheet/javascript/title/font=Písmo:
$$$/ContactSheet/javascript/title/fontColor=Barva:
$$$/ContactSheet/javascript/title/footer=Zápatí
$$$/ContactSheet/javascript/title/hasAdvance=Přejít automaticky na další stránku
$$$/ContactSheet/javascript/title/header=Záhlaví
$$$/ContactSheet/javascript/title/height=Výška:
$$$/ContactSheet/javascript/title/horizontal=Vodorovně:
$$$/ContactSheet/javascript/title/illegalTemplateName=Název předlohy obsahuje neplatné znaky. Zadejte název předlohy znovu.
$$$/ContactSheet/javascript/title/imagePlacement=Umístění obrazů:
$$$/ContactSheet/javascript/title/insertWMImage=Vložit obrázek:
$$$/ContactSheet/javascript/title/insertWMText=Vložit text:
$$$/ContactSheet/javascript/title/jpegQuality=Kvalita:
$$$/ContactSheet/javascript/title/layout=Rozvržení
$$$/ContactSheet/javascript/title/left=Vlevo:
$$$/ContactSheet/javascript/title/loopAfterLastPage=Dokola po poslední stránce
$$$/ContactSheet/javascript/title/opacity=Krytí:
$$$/ContactSheet/javascript/title/openInFullScreenMode=Otevřít v zobrazení na celou obrazovku
$$$/ContactSheet/javascript/title/openPassword=Otevřít heslo:
$$$/ContactSheet/javascript/title/overlays=Překrytí
$$$/ContactSheet/javascript/title/pageNumber=Číslo stránky:
$$$/ContactSheet/javascript/title/pageNumberAlignment=Zarovnání:
$$$/ContactSheet/javascript/title/pageNumberTitle=Číslo stránky
$$$/ContactSheet/javascript/title/pagePreset=Přednastavení stránky:
$$$/ContactSheet/javascript/title/pdf=PDF
$$$/ContactSheet/javascript/title/permissionsPassword=Heslo oprávnění:
$$$/ContactSheet/javascript/title/playback=Přehrávání
$$$/ContactSheet/javascript/title/refreshPreview=Obnovit náhled
$$$/ContactSheet/javascript/title/repeatPerPage=Opakovat jednu fotografii na stránku
$$$/ContactSheet/javascript/title/right=Vpravo:
$$$/ContactSheet/javascript/title/rotateForBestFit=Přizpůsobit otočením
$$$/ContactSheet/javascript/title/rows=Řádky:
$$$/ContactSheet/javascript/title/saveas=Uložit...
$$$/ContactSheet/javascript/title/size=Velikost:
$$$/ContactSheet/javascript/title/speed=Rychlost:
$$$/ContactSheet/javascript/title/template=Předloha:
$$$/ContactSheet/javascript/title/templateNameLabel=Název předlohy:
$$$/ContactSheet/javascript/title/templateTitle=Nová předloha
$$$/ContactSheet/javascript/title/text=Text:
$$$/ContactSheet/javascript/title/tooLongTemplateName=Název předlohy je příliš dlouhý. Zadejte název předlohy znovu.
$$$/ContactSheet/javascript/title/top=Nahoře:
$$$/ContactSheet/javascript/title/transition=Přechod:
$$$/ContactSheet/javascript/title/useAutoSpacing=Použít automatické mezery
$$$/ContactSheet/javascript/title/vertical=Svisle:
$$$/ContactSheet/javascript/title/viewPdfAfterSave=Po uložení zobrazit
$$$/ContactSheet/javascript/title/watermark=Vodoznak
$$$/ContactSheet/javascript/title/webGallery=WEB. GALERIE
$$$/ContactSheet/javascript/title/width=Šířka:
$$$/ContactSheet/javascript/title/wmHOffset=Vodorovné odsazení:
$$$/ContactSheet/javascript/title/wmImagePath=Cesta:
$$$/ContactSheet/javascript/title/wmImageScale=Měřítko:
$$$/ContactSheet/javascript/title/wmRotation=Natočení:
$$$/ContactSheet/javascript/title/wmVOffset=Svislé odsazení:
$$$/ContactSheet/javascript/tooltip/colorpicker=Více barev
$$$/ContactSheet/javascript/tooltip/landscape=Na šířku
$$$/ContactSheet/javascript/tooltip/portrait=Na výšku
$$$/ContactSheet/javascript/tooltip/preview=Obnovit Náhled výstupu podle aktuálního nastavení PDF
$$$/ContactSheet/javascript/tooltip/save=Generovat a uložit soubor PDF
$$$/ContactSheet/javascript/validation/advanceSeconds=Dopředu po sekundách
$$$/ContactSheet/javascript/validation/bottomMarginTitle=Dolní okraj
$$$/ContactSheet/javascript/validation/disablePageNumber=Číslo stránky je nastaveno na \"(1)\". Chcete vypnout číslo stránky?"
$$$/ContactSheet/javascript/validation/distanceNoRange=Nelze nalézt správné umístění pro (1). Změňte výšku stránky, velikost písma (1), oddělovače nebo písmo číslování stránek.
$$$/ContactSheet/javascript/validation/distanceSettingNotEqual=Podle aktuálního nastavení je jedinou povolenou hodnotou vzdálenosti (1) (2) (3).
$$$/ContactSheet/javascript/validation/distanceSettingOutOfRange=Podle aktuálního nastavení by měl být rozsah vzdálenosti (1) od (2) do (3) (4).
$$$/ContactSheet/javascript/validation/docOwnerPass=Heslo vlastníka dokumentu
$$$/ContactSheet/javascript/validation/docPass=Heslo uživatele dokumentu
$$$/ContactSheet/javascript/validation/enableHeaderFooterFirst=Část (1) je vypnutá. Chcete část (1) zapnout?
$$$/ContactSheet/javascript/validation/footerDistance=Vzdálenost zápatí
$$$/ContactSheet/javascript/validation/footerText=Text zápatí
$$$/ContactSheet/javascript/validation/footerValidation=zápatí
$$$/ContactSheet/javascript/validation/headerDistance=Vzdálenost záhlaví
$$$/ContactSheet/javascript/validation/headerText=Text záhlaví
$$$/ContactSheet/javascript/validation/headerValidation=záhlaví
$$$/ContactSheet/javascript/validation/heightTitle=Výška
$$$/ContactSheet/javascript/validation/horizontalSpace=Vodorovná mezera
$$$/ContactSheet/javascript/validation/illegalPasswordChar=Hodnota (1) obsahuje neplatné znaky.
$$$/ContactSheet/javascript/validation/invalidEmail=Neplatná e-mailová adresa.
$$$/ContactSheet/javascript/validation/invalidFileName=Neplatný název souboru.
$$$/ContactSheet/javascript/validation/invalidNumber=Hodnota (1) musí být číslo.
$$$/ContactSheet/javascript/validation/invalidPath=Neplatná cesta.
$$$/ContactSheet/javascript/validation/isEmpty=Pole (1) nesmí být prázdné.
$$$/ContactSheet/javascript/validation/leftMarginTitle=Levý okraj
$$$/ContactSheet/javascript/validation/numberInRange=Hodnota (1) musí být mezi (2) a (3).
$$$/ContactSheet/javascript/validation/numberInRangeUnit=Hodnota (1) musí být mezi (2) a (3) (4).
$$$/ContactSheet/javascript/validation/pageColumns=Sloupce
$$$/ContactSheet/javascript/validation/pageRows=Řádky
$$$/ContactSheet/javascript/validation/rightMarginTitle=Pravý okraj
$$$/ContactSheet/javascript/validation/strExceedLength=Hodnota (1) by neměla překročit počet znaků (2).
$$$/ContactSheet/javascript/validation/sysfontFaceNotExist=(1) řez písma \"(3)\" rodiny písma \"(2)\" již není v systému dostupný. Vyberte jiný řez nebo rodinu písma."
$$$/ContactSheet/javascript/validation/sysfontFamilyNotExist=Písmo \"(2)\" již není v systému dostupné. Vyberte jiné písmo."
$$$/ContactSheet/javascript/validation/topMarginTitle=Horní okraj
$$$/ContactSheet/javascript/validation/verticalSpace=Svislá mezera
$$$/ContactSheet/javascript/validation/watermarkText=Text vodoznaku
$$$/ContactSheet/javascript/validation/widthTitle=Šířka
$$$/FlashGallery/category=Fotogalerie pro web
$$$/FlashGallery1/MenuView=Zobrazit
$$$/FlashGallery1/MenuViewAbout=O této galerii
$$$/FlashGallery1/MenuViewGallery=Galerie
$$$/FlashGallery1/MenuViewSlideshow=Prezentace snímků
$$$/FlashGallery1/SlideshowMarkFavoriteTip=Označit jako oblíbenou položku
$$$/FlashGallery1/SlideshowOpenCommentTip=Přidat poznámku
$$$/FlashGallery1/SlideshowVCRNextTip=Následující obraz
$$$/FlashGallery1/SlideshowVCRPauseTip=Pozastavit prezentaci
$$$/FlashGallery1/SlideshowVCRPlayTip=Spustit prezentaci
$$$/FlashGallery1/SlideshowVCRPrevTip=Předcházející obraz
$$$/FlashGallery1/SlideshowViewGalleryTip=Zobrazit galerii
$$$/FlashGallery1/SlideshowViewSlideshowTip=Zobrazit prezentaci
$$$/FlashGallery1/ThumbnailFirstPageTip=První stránka
$$$/FlashGallery1/ThumbnailLastPageTip=Poslední stránka
$$$/FlashGallery1/ThumbnailNextPageTip=Následující stránka
$$$/FlashGallery1/ThumbnailPauseVideoTip=Pozastavit video
$$$/FlashGallery1/ThumbnailPlayVideoTip=Spustit video
$$$/FlashGallery1/ThumbnailPrevPageTip=Předcházející stránka
$$$/FlashGallery1/ThumbnailRewindVideoTip=Přetočit video na začátek
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/default-mt/style/desc/darkroom=Minimalistická černá
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/default-mt/style/mediumThumbnail=Střední miniatura
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/default-st/style/desc/darkroom=Minimalistická černá
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/default-st/style/smallThumbnail=Malá miniatura
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/filmstrip/style/darkroom=Temná komora
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/filmstrip/style/desc/darkroom=Minimalistická černá
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/filmstrip_vert_lt/style/desc/darkroom=Minimalistická černá
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/filmstrip_vert_lt/style/largeThumbnail=Velká miniatura
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/filmstrip_vert_mt/style/desc/darkroom=Minimalistická černá
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/filmstrip_vert_mt/style/mediumThumbnail=Střední miniatura
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/journal_filmstrip/style/darkroom=Temná komora
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/journal_filmstrip/style/desc/darkroom=Minimalistická černá
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/journal_ss/style/darkroom=Temná komora
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/journal_ss/style/desc/darkroom=Minimalistická černá
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/slideshow/style/darkroom=Temná komora
$$$/FlashGallery1/gallerymaker/slideshow/style/desc/darkroom=Minimalistická černá
$$$/FlashGallery1/loadingImgTxtLabel=Načítá se obraz...
$$$/FlashGallery1/loadingSizeTxtLabel=Načítá se nová velikost obrazu...
$$$/MediaGallery/JavaScript/Browse=Procházet...
$$$/MediaGallery/JavaScript/CacheFileMissed=Chybí soubor vyrovnávací paměti:
$$$/MediaGallery/JavaScript/Cancel=Zrušit
$$$/MediaGallery/JavaScript/ConvertFileNameToAscii=Převést vícebajtové názvy souborů na plné kódování ASCII
$$$/MediaGallery/JavaScript/ConvertFileNameToAsciiTip=Tuto volbu povolte, pokud se vyskytne jeden z následujících problémů:\n- Internet Explorer nedokáže načítat soubory obrazů s vícebajtovými názvy souborů.\n- Server FTP nepřijímá vícebajtové názvy souborů.
$$$/MediaGallery/JavaScript/CreateGalleryUnkownReason=Vytváření galerie bylo bohužel zastaveno z důvodu neznámé chyby.
$$$/MediaGallery/JavaScript/FTP/CopyLocalFiles=Kopírovat místní soubory
$$$/MediaGallery/JavaScript/FTP/DeleteFiles=Odstranit soubory
$$$/MediaGallery/JavaScript/FTP/DeleteFolders=Odstranit složky
$$$/MediaGallery/JavaScript/FTP/MakeRemoteFolders=Vytvořit vzdálené složky
$$$/MediaGallery/JavaScript/FTP/ScanFoldersToDelete=Prohledat složky k odstranění
$$$/MediaGallery/JavaScript/FTP/ScanFoldersToUpload=Prohledat složky k odeslání
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/About=O aplikaci
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/AccessDenied=Chyba při vytváření galerie. Přístup byl odepřen.
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/AutoNeedFlash=Aplikace AutoViewer vyžaduje aplikaci Adobe Flash.
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/CreateGallery=Vytvořit galerii
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/FailOpenFile=Nebylo možné otevřít soubor – vytváření galerie bylo zastaveno.
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/FailOpenReadFile=Nebylo možné otevřít/číst soubor – vytváření galerie bylo zastaveno.
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/FailOpenStyleFile=Nebylo možné otevřít soubor stylu – vytváření galerie bylo zastaveno.
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/FailOpenWriteFile=Nebylo možné otevřít/zapsat soubor – vytváření galerie bylo zastaveno.
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/FailPerformOperation=Nebylo možné provést operaci – vytváření galerie bylo zastaveno.
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/GetFlash=Získat aplikaci Adobe Flash.
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/GroupFile=Soubor skupiny...
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/HaveFlash=Pokud máte aplikaci Flash nainstalovanou,
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/NoImages=Žádné obrázky
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/OK=OK
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/OpenImage=Otevřít obrázek v novém okně
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/PostNeedFlash=Aplikace PostcardViewer vyžaduje aplikaci Adobe Flash.
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/SimpleNeedFlash=Aplikace SimpleViewer vyžaduje aplikaci Adobe Flash.
$$$/MediaGallery/JavaScript/FlashGallery/ViewGallery=klepnutím zobrazíte galerii
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/Cancel=Zrušit
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/ContentCreation=Vytváření obsahu galerie...
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/CreateGallery=Vytvořit galerii
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/Created=Galerie byla vytvořena.
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/FTPInit=Inicializace FTP...
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/Initializing=Inicializuje se
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/ItemsSkipped=Jedna nebo více položek byly vynechány.
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/ModeConfiguration=Vytvořit konfiguraci režimu...
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/NotAllowSaveRoot=Galerii nelze uložit do kořenové složky.
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/OK=OK
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/ProcessingImages=Zpracovávají se obrazy
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/SaveLoactionNotExist=Cíl ukládání neexistuje.
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/Skipping= – Vynechává se...
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/Tests=Testování vytváření galerie...
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/UnknownCreateMode=Neznámý režim vytváření – vytváření galerie bylo zastaveno.
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/UnknownGalleryTypeStop=Neznámý typ galerie – vytváření galerie bylo zastaveno.
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/UnkownGalleryType=Neznámý typ galerie.
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/Uploaded=Galerie byla odeslána.
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/Uploading=Odeslat galerii...
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryCreator/UseFullBitmap= – Používá se plná bitmapa...
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryMaker/Metadata/ContactName=Kontaktní jméno
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryMaker/Metadata/GroupDescription=Fotogalerie pro web vytvořená pomocí Adobe Bridge
$$$/MediaGallery/JavaScript/GalleryMaker/Metadata/GroupTitle=Moje fotografie
$$$/MediaGallery/JavaScript/HtmlGallery/AccessDenied=Chyba při vytváření galerie. Přístup byl odepřen.
$$$/MediaGallery/JavaScript/HtmlGallery/CreateGallery=Vytvořit galerii
$$$/MediaGallery/JavaScript/HtmlGallery/GenerateHtml=Generovat html...
$$$/MediaGallery/JavaScript/HtmlGallery/OK=OK
$$$/MediaGallery/JavaScript/Label/ImageOptionsExtraLarge=Extra velké
$$$/MediaGallery/JavaScript/Label/ImageOptionsGalleryShow=Velikost obrázků v galerii:
$$$/MediaGallery/JavaScript/Label/ImageOptionsLarge=Velké
$$$/MediaGallery/JavaScript/Label/ImageOptionsMedium=Střední
$$$/MediaGallery/JavaScript/Label/ImageOptionsPreview=Velikost náhledu:
$$$/MediaGallery/JavaScript/Label/ImageOptionsSlideShow=Velikost prezentace:
$$$/MediaGallery/JavaScript/Label/ImageOptionsSmall=Malé
$$$/MediaGallery/JavaScript/Label/ImageOptionsThumbnail=Velikost miniatury:
$$$/MediaGallery/JavaScript/Label/Quality=Kvalita:
$$$/MediaGallery/JavaScript/OK=OK
$$$/MediaGallery/JavaScript/PreserveColorProfile=Zachovat vložený barevný profil
$$$/MediaGallery/JavaScript/SaveLocation=Místo uložení:
$$$/MediaGallery/JavaScript/SectionTitle/CreateGallery=Vytvořit galerii
$$$/MediaGallery/JavaScript/SectionTitle/ImageOptions=Volby obrazu
$$$/MediaGallery/JavaScript/SectionTitle/StyleInformation=Informace o stylu
$$$/MediaGallery/JavaScript/SelectLocation=Vyberte umístění pro webovou galerii Adobe
$$$/MediaGallery/JavaScript/UploadLocation=Místo nahrání na serveru:
$$$/MediaGallery/JavaScript/artist=Umělec:
$$$/MediaGallery/JavaScript/browserPreview=Náhled v prohlížeči
$$$/MediaGallery/JavaScript/cameraMake=Značka fotoaparátu:
$$$/MediaGallery/JavaScript/cameraModel=Model fotoaparátu:
$$$/MediaGallery/JavaScript/cannotCreateFile=Cílový soubor nelze vytvořit.\n (1) \n (2) \n (3)
$$$/MediaGallery/JavaScript/copyright=Copyright:
$$$/MediaGallery/JavaScript/createDate=Datum vytvoření:
$$$/MediaGallery/JavaScript/creator=Tvůrce:
$$$/MediaGallery/JavaScript/description=Popis:
$$$/MediaGallery/JavaScript/diskIsFull=1. Málo místa na disku.
$$$/MediaGallery/JavaScript/fieldMustNotBeBlank=pole nesmí být prázdné.
$$$/MediaGallery/JavaScript/fileSource=Zdroj souboru:
$$$/MediaGallery/JavaScript/flashFired=Blesk se odpálil:
$$$/MediaGallery/JavaScript/focalLength=Ohnisková vzdálenost:
$$$/MediaGallery/JavaScript/format=Formát:
$$$/MediaGallery/JavaScript/ftp/galleryNameUseFolder=Když galerii zapisujete na disk nebo přenášíte pomocí ftp, používá se název galerie jako název složky.\nNázev galerie se také používá jako hodnota prvku v souboru galerie index.html.</td> </tr> <tr class="row-443 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/ftp/requireGalleryFoloder=Je vyžadována cesta pro složku galerie.</td> </tr> <tr class="row-444 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/ftp/requireGalleryName=Je vyžadován název galerie.</td> </tr> <tr class="row-445 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/ftp/requireUserName=Je vyžadováno jméno uživatele.</td> </tr> <tr class="row-446 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/ftp/requrieFTPServer=Je vyžadován server FTP.</td> </tr> <tr class="row-447 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/ftpserver=Server FTP:</td> </tr> <tr class="row-448 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/galleryName=Název galerie:</td> </tr> <tr class="row-449 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/imageWidth=Velikost obrazu (v obr. bodech)</td> </tr> <tr class="row-450 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/maxApertureValue=Max. clonové číslo: </td> </tr> <tr class="row-451 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/meteringMode=Režim měření: </td> </tr> <tr class="row-452 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/modifyDate=Datum změny souboru: </td> </tr> <tr class="row-453 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/nameTooLong=2. Cesta k cílovému souboru je příliš dlouhá.</td> </tr> <tr class="row-454 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/notEnoughStorage=Málo místa na disku pro dokončení této operace.</td> </tr> <tr class="row-455 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/password=Heslo:</td> </tr> <tr class="row-456 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/pathInvalidCharacter=Cesta obsahuje neplatný znak.</td> </tr> <tr class="row-457 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/pixelResolutiony=y: </td> </tr> <tr class="row-458 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/previewInBrowserTip=Aktualizovat a zobrazit náhled v prohlížeči, zobrazit lze jen prvních 20 obrazů</td> </tr> <tr class="row-459 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/reasons=Existují dvě možné příčiny:</td> </tr> <tr class="row-460 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/resolutionUnit=jednotky rozlišení: </td> </tr> <tr class="row-461 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/restoreSettings=Výchozí nastavení galerie byla obnovena.</td> </tr> <tr class="row-462 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/restoreSettingsBtn=Obnovit panel na výchozí</td> </tr> <tr class="row-463 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/save=Uložit</td> </tr> <tr class="row-464 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/saveLoc=Místo uložení:</td> </tr> <tr class="row-465 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/software=Software: </td> </tr> <tr class="row-466 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/style=Styl:</td> </tr> <tr class="row-467 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/subject=Předmět: </td> </tr> <tr class="row-468 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/template=Předloha:</td> </tr> <tr class="row-469 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/title=Titul: </td> </tr> <tr class="row-470 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/uploadViaFTP=Odeslat</td> </tr> <tr class="row-471 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/uploadfolder=Složka:</td> </tr> <tr class="row-472 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/username=Jméno uživatele:</td> </tr> <tr class="row-473 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/validation/fieldNotEmpty=Pole nemůže být prázdné.</td> </tr> <tr class="row-474 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/validation/invalidEmail=Patrně se nejedná o platnou e-mailovou adresu.</td> </tr> <tr class="row-475 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/validation/invalidEmailOrURL=Patrně se nejedná o platnou e-mailovou adresu nebo adresu url.</td> </tr> <tr class="row-476 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/validation/invalidFileName=Neplatný název souboru.</td> </tr> <tr class="row-477 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/validation/invalidFileNameOrPath=Neplatný název souboru/cesta.</td> </tr> <tr class="row-478 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/validation/invalidPath=Neplatná cesta.</td> </tr> <tr class="row-479 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/validation/invalidRange=Je vyžadováno číslo v rozsahu (1) - (2). </td> </tr> <tr class="row-480 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/validation/notNumber=Není číslo.</td> </tr> <tr class="row-481 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/x= x: </td> </tr> <tr class="row-482 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/xres=Rozlišení X: </td> </tr> <tr class="row-483 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/y= y: </td> </tr> <tr class="row-484 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/JavaScript/yres=Rozlišení Y: </td> </tr> <tr class="row-485 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/GalleryCreator/ExistentImages=Načítání obrázků z vyrovnávací paměti</td> </tr> <tr class="row-486 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/PDF/CancelButton=Zrušit</td> </tr> <tr class="row-487 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/PDF/Completing=Dokončuje se generování...</td> </tr> <tr class="row-488 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/PDF/CreatePreview=Vytvořit náhled...</td> </tr> <tr class="row-489 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/PDF/DialogTitle=Generovat stránku miniatur v PDF</td> </tr> <tr class="row-490 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/PDF/ExistentImages=Načítání obrázků z vyrovnávací paměti</td> </tr> <tr class="row-491 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/PDF/Generating=Generuje se PDF...</td> </tr> <tr class="row-492 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/PDF/GeneratingPDF=Generuje se stránka miniatur v PDF...</td> </tr> <tr class="row-493 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/PDF/PreparePDF=Připravit PDF...</td> </tr> <tr class="row-494 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/PDF/ProcessImage=Zpracovat obraz: (1) ...</td> </tr> <tr class="row-495 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/PDF/Processed=Stránka miniatur byla zpracována.</td> </tr> <tr class="row-496 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/Javascript/WebGallery/Processed=Webová galerie byla zpracována.</td> </tr> <tr class="row-497 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/fonts/sansFont=Myriad Web Pro</td> </tr> <tr class="row-498 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/fonts/sansFontDescription=Myriad</td> </tr> <tr class="row-499 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/fonts/serifFont=Times</td> </tr> <tr class="row-500 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/fonts/serifFontDescription=Times</td> </tr> <tr class="row-501 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/accessDenied=Přístup byl odepřen.</td> </tr> <tr class="row-502 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/anErrorOccured=Vyskytla se chyba.</td> </tr> <tr class="row-503 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/buttonOK=OK</td> </tr> <tr class="row-504 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/canceled=Zrušeno.</td> </tr> <tr class="row-505 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/checkDestFolder=Kontroluje se cílová složka.</td> </tr> <tr class="row-506 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/copyingFileToServer=Kopírování souboru na server FTP...</td> </tr> <tr class="row-507 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/couldntConnect=Chyba připojení k serveru.</td> </tr> <tr class="row-508 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/creatingListToCopy=Vytváření seznamu souborů kopírovaných na server FTP...</td> </tr> <tr class="row-509 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/delAccessDenied=Při odstraňování souboru byl odepřen přístup.</td> </tr> <tr class="row-510 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/destinationFolderDoestNotExist=Složka neexistuje.</td> </tr> <tr class="row-511 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/dialogTitle=Vytvořit galerii</td> </tr> <tr class="row-512 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/diskFull=Nedostatek místa na disku.</td> </tr> <tr class="row-513 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/error=Chyba.</td> </tr> <tr class="row-514 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/errorToBeClassified=Nezařazená chyba.</td> </tr> <tr class="row-515 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/fileDeleteFailed=Nelze odstranit soubor.</td> </tr> <tr class="row-516 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/fileDoesNotExist=Soubor neexistuje.</td> </tr> <tr class="row-517 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/fileExists=Soubor již existuje.</td> </tr> <tr class="row-518 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/fileNotFound=Soubor neexistuje.</td> </tr> <tr class="row-519 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/fileOrFolderRequired=Je vyžadován soubor nebo složka.</td> </tr> <tr class="row-520 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/finished=Dokončeno.</td> </tr> <tr class="row-521 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/folderExistsWithSameNameAsFile=Existuje složka se stejným názvem jako soubor.</td> </tr> <tr class="row-522 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/folderNotFound=Složka nebyla nalezena.</td> </tr> <tr class="row-523 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/ftpComplete=Operace FTP proběhla úspěšně.</td> </tr> <tr class="row-524 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/ftpInProgress=Probíhá operace FTP.</td> </tr> <tr class="row-525 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/ftpMkdirFailed=Složku nelze vytvořit.</td> </tr> <tr class="row-526 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/galleryFoundUploadFolder=Ve složce pro odeslání byla nalezena galerie se stejným názvem.</td> </tr> <tr class="row-527 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/initializing=Inicializuje se...</td> </tr> <tr class="row-528 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/localIOError=Chyba lokálního vstupu/výstupu.</td> </tr> <tr class="row-529 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/loginFailed=Neplatné jméno uživatele nebo heslo.</td> </tr> <tr class="row-530 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/makeDestinationFailed=Nelze vytvořit vzdálenou složku.</td> </tr> <tr class="row-531 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/mkdirAccessDenied=Při vytváření složky byl odepřen přístup.</td> </tr> <tr class="row-532 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/noError=Bez chyb.</td> </tr> <tr class="row-533 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/openingConnection=Navazuje se pøipojení k serveru FTP...</td> </tr> <tr class="row-534 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/operationTimeout=Časový limit operace vypršel.</td> </tr> <tr class="row-535 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/outOfMemory=Nedostatek paměti.</td> </tr> <tr class="row-536 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/overwriteExistingGallery=Chcete přepsat stávající galerii?</td> </tr> <tr class="row-537 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/remoteIOError=Chyba vzdáleného vstupu/výstupu.</td> </tr> <tr class="row-538 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/rmdirAccessDenied=Při odstraňování adresáře byl odepřen přístup.</td> </tr> <tr class="row-539 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/serverHostKeyFailed=Klíč hostitele serveru nebyl ověřen.</td> </tr> <tr class="row-540 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/serverNotFound=Server nelze najít.</td> </tr> <tr class="row-541 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/sourceFolderDoesntExist=Zdrojová složka neexistuje.</td> </tr> <tr class="row-542 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/tryViaSFTP=Probíhá pokus o připojení k serveru FTP/SFTP.</td> </tr> <tr class="row-543 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/unableConnect=Nelze se připojit k FTP serveru.</td> </tr> <tr class="row-544 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/unknownError=Neznámá chyba.</td> </tr> <tr class="row-545 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/unknownProtocol=Neznámý protokol.</td> </tr> <tr class="row-546 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/ftp/uploadFailed=Odeslání bylo neúspěšné.</td> </tr> <tr class="row-547 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/galleryCreation/galleryFolderExistsA=Složka s názvem galerie</td> </tr> <tr class="row-548 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/galleryCreation/galleryFolderExistsB=již existuje.</td> </tr> <tr class="row-549 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/galleryCreation/sizeLimitation=V galerii lze vpředu použít pouze 200 podporovaných obrázků.</td> </tr> <tr class="row-550 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/galleryCreation/wantToOverwrite=Chcete ji přepsat?</td> </tr> <tr class="row-551 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/BackgroundColors=Pozadí</td> </tr> <tr class="row-552 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Caption=Popisek</td> </tr> <tr class="row-553 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/CaptionLabel=Popisek:</td> </tr> <tr class="row-554 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/CellsStatic=Buňky</td> </tr> <tr class="row-555 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/ColorsSection=Barvy:</td> </tr> <tr class="row-556 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Columns=Sloupce:</td> </tr> <tr class="row-557 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/CustomText=Vlastní text</td> </tr> <tr class="row-558 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Date=Datum</td> </tr> <tr class="row-559 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Distant=Daleko:</td> </tr> <tr class="row-560 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Equipment=Vybavení</td> </tr> <tr class="row-561 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Exposure=Expozice</td> </tr> <tr class="row-562 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/FileHead=Název souboru:</td> </tr> <tr class="row-563 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Filename=Název souboru</td> </tr> <tr class="row-564 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/GridLines=Čáry mřížky</td> </tr> <tr class="row-565 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/GridSection=Mřížka:</td> </tr> <tr class="row-566 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/JournalDisplay=Zobrazení deníku:</td> </tr> <tr class="row-567 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Near=Blízko:</td> </tr> <tr class="row-568 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/NumColumns=Počet sloupců:</td> </tr> <tr class="row-569 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/NumRows=Počet řádků:</td> </tr> <tr class="row-570 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Numbers=Čísla</td> </tr> <tr class="row-571 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Padding=Odsazení:</td> </tr> <tr class="row-572 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/PhotoBorders=Rámečky fotografie:</td> </tr> <tr class="row-573 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Pixel=ob</td> </tr> <tr class="row-574 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Quality=Kvalita:</td> </tr> <tr class="row-575 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Second=sek</td> </tr> <tr class="row-576 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Sequence=Sekvence</td> </tr> <tr class="row-577 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/ShowCellNumbers=Zobrazit čísla buněk</td> </tr> <tr class="row-578 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Size=Velikost:</td> </tr> <tr class="row-579 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/TextColor=Text</td> </tr> <tr class="row-580 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/Title=Nadpis</td> </tr> <tr class="row-581 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/backgroundColor=Hlavní</td> </tr> <tr class="row-582 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/backgroundHead=Pozadí:</td> </tr> <tr class="row-583 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/bandwidthHead=Výchozí připojení</td> </tr> <tr class="row-584 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/barColor=Pruh</td> </tr> <tr class="row-585 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/blinds=Zatmění</td> </tr> <tr class="row-586 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/borderOpacity=Krytí okrajů:</td> </tr> <tr class="row-587 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/broadband=Širokopásmové (velké obrazy)</td> </tr> <tr class="row-588 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/buttonOpacity=Krytí tlačítka:</td> </tr> <tr class="row-589 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/captionFont=Písmo:</td> </tr> <tr class="row-590 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/captionSize=Velikost textu:</td> </tr> <tr class="row-591 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/copyrightInfoField=Informace o copyrightu:</td> </tr> <tr class="row-592 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/cut=Střih</td> </tr> <tr class="row-593 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/default_st/galleryDescription=Na stránky rozdělený přehled s malými miniaturami vlevo a náhled obrazu vpravo</td> </tr> <tr class="row-594 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/default_st/galleryName=Standardní</td> </tr> <tr class="row-595 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/descriptionField=O této galerii:</td> </tr> <tr class="row-596 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/detailMatteColor=Podklad detailu</td> </tr> <tr class="row-597 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/detailTextColor=Text detailu</td> </tr> <tr class="row-598 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/dialup=Vytáčené připojení (středně velké obrazy)</td> </tr> <tr class="row-599 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/dissolve=Rozpustit</td> </tr> <tr class="row-600 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/emailField=E-mailová adresa:</td> </tr> <tr class="row-601 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/enableHeaders=Zobrazit titulní pruh</td> </tr> <tr class="row-602 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/fade=Zmizet</td> </tr> <tr class="row-603 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/filmstrip/galleryDescription=Vodorovný rolovací seznam malých miniatur pod obrazem</td> </tr> <tr class="row-604 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/filmstrip/galleryName=Filmový pás</td> </tr> <tr class="row-605 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/filmstrip_vert_mt/galleryDescription=Svislý rolovací seznam středně velkých miniatur vlevo a obraz vpravo</td> </tr> <tr class="row-606 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/filmstrip_vert_mt/galleryName=Filmový pás vlevo</td> </tr> <tr class="row-607 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/foldabeSection/Appearance=Vzhled</td> </tr> <tr class="row-608 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/foldabeSection/Color=Paleta barev</td> </tr> <tr class="row-609 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/foldabeSection/ImageInfo=Informace o obrázku</td> </tr> <tr class="row-610 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/foldabeSection/Output=Nastavení výstupu</td> </tr> <tr class="row-611 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/foldabeSection/SiteInfo=Informace o serveru</td> </tr> <tr class="row-612 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/font=Písmo:</td> </tr> <tr class="row-613 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/headerBarHead=Titul:</td> </tr> <tr class="row-614 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/hoverColor=Kurzor nad</td> </tr> <tr class="row-615 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/hoverThumbColor=S kurzorem nad</td> </tr> <tr class="row-616 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/html/Description=Přehledná profesionální předloha HTML pro fotogalerie pro web.</td> </tr> <tr class="row-617 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/html/Title=Galerie HTML</td> </tr> <tr class="row-618 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/iris=Kosatec</td> </tr> <tr class="row-619 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/journal_filmstrip/galleryDescription=Velká textová plocha vlevo (použije všechny texty popisků) a rolovací seznam malých miniatur na dolním okraji</td> </tr> <tr class="row-620 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/journal_filmstrip/galleryName=Deník s filmovým pásem</td> </tr> <tr class="row-621 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/journal_ss/galleryDescription=Velká textová plocha vlevo (použije všechny texty popisků) a obraz vpravo (bez miniatur)</td> </tr> <tr class="row-622 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/journal_ss/galleryName=Deník s prezentací</td> </tr> <tr class="row-623 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/menuBarHead=Nabídka:</td> </tr> <tr class="row-624 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/nameField=Vaše jméno:</td> </tr> <tr class="row-625 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/rollover=S myší nad</td> </tr> <tr class="row-626 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/secondsLabel=sekund</td> </tr> <tr class="row-627 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/selectedThumbColor=Vybraný</td> </tr> <tr class="row-628 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/showCaptions=Zobrazovat popisky</td> </tr> <tr class="row-629 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/showExtensions=Zobrazit přípony</td> </tr> <tr class="row-630 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/showFileNames=Zobrazovat názvy souborů</td> </tr> <tr class="row-631 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/showMetadata=Zobrazit metadata</td> </tr> <tr class="row-632 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/siteTitleField=Popisek galerie:</td> </tr> <tr class="row-633 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/slideDuration=Trvání snímku:</td> </tr> <tr class="row-634 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/slideshow/galleryDescription=Galerie pouze s prezentací, jejíž velikost se přizpůsobí podle okna prohlížeče</td> </tr> <tr class="row-635 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/slideshow/galleryName=Prezentace snímků</td> </tr> <tr class="row-636 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/slideshowBackground=Prezentace</td> </tr> <tr class="row-637 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/slideshowHead=Prezentace snímků:</td> </tr> <tr class="row-638 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/style/desc/lightroom=Styl programu Lightroom</td> </tr> <tr class="row-639 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/style/lightroom=Lightroom</td> </tr> <tr class="row-640 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/textBackground=Popisek</td> </tr> <tr class="row-641 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/textColor=Text</td> </tr> <tr class="row-642 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/textWidth=Šířka:</td> </tr> <tr class="row-643 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/thumbBackground=Miniatura</td> </tr> <tr class="row-644 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/thumbEffects=Miniatura:</td> </tr> <tr class="row-645 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/titleBarColor=Titulní pruh</td> </tr> <tr class="row-646 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/titleField=Titul galerie:</td> </tr> <tr class="row-647 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/transitionEffect=Efekt přechodu:</td> </tr> <tr class="row-648 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/gallerymaker/wpgCategory=Fotogalerie pro Web</td> </tr> <tr class="row-649 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/htmlGallery/ExposureDisplay=(1) s při f / (2)</td> </tr> <tr class="row-650 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/htmlGallery/ExposureWithExpos=(1) s</td> </tr> <tr class="row-651 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/htmlGallery/ExposureWithFnum=f / (1)</td> </tr> <tr class="row-652 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/htmlGallery/couldntOpen=Nelze otevřít </td> </tr> <tr class="row-653 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/htmlGallery/failedFor=se nezdařilo pro </td> </tr> <tr class="row-654 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/htmlGallery/fired=Ano</td> </tr> <tr class="row-655 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/htmlGallery/notFired=Ne</td> </tr> <tr class="row-656 even"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/htmlGallery/notFolder=není složka.</td> </tr> <tr class="row-657 odd"> <td class="column-1">$$$/MediaGallery/htmlGallery/writeDeny=Cílovou složku nelze vytvořit.</td> </tr> <tr class="row-658 even"> <td class="column-1">$$$/Output/JavaScript/MainPaletteTitle=Výstup</td> </tr> <tr class="row-659 odd"> <td class="column-1">$$$/Output/JavaScript/PreviewPaletteTitle=Náhled výstupu</td> </tr> <tr class="row-660 even"> <td class="column-1">$$$/Slideshow/Panel/Duration=Trvání snímku:</td> </tr> <tr class="row-661 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/BlueFire/SlideshowOnly=Pouze prezentace snímků</td> </tr> <tr class="row-662 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/BlueFire/galleryDefault=Stránkovaná</td> </tr> <tr class="row-663 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/BlueFire/galleryScrollingBottom=Posouvaná</td> </tr> <tr class="row-664 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/BlueFire/galleryScrollingLeft=Doleva</td> </tr> <tr class="row-665 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/Airtight/PostcardViewer/About=O aplikaci</td> </tr> <tr class="row-666 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/Airtight/PostcardViewer/langNoImages=Žádné obrázky</td> </tr> <tr class="row-667 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/Airtight/PostcardViewer/langOpenImage=Otevřít obrázek v novém okně</td> </tr> <tr class="row-668 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/BackgroundBorderColor=Okraj</td> </tr> <tr class="row-669 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/BackgroundColor=Pozadí</td> </tr> <tr class="row-670 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/ContactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr> <tr class="row-671 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/GroupDescription=Popis kolekce:</td> </tr> <tr class="row-672 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/GroupTitle=Nadpis kolekce:</td> </tr> <tr class="row-673 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/HeaderColor=Záhlaví</td> </tr> <tr class="row-674 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/HeaderColorText=Text záhlaví</td> </tr> <tr class="row-675 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/Layout=Rozvržení:</td> </tr> <tr class="row-676 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/MenuColor=Nabídka</td> </tr> <tr class="row-677 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/MenuTextColor=Text nabídky</td> </tr> <tr class="row-678 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/SiteTitle=Nadpis webu:</td> </tr> <tr class="row-679 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/TextColor=Text</td> </tr> <tr class="row-680 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/controlColors/Background=Nastavuje pozadí</td> </tr> <tr class="row-681 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/controlColors/Foreground=Nastavuje popředí</td> </tr> <tr class="row-682 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/BlueFire/link=E-mailová nebo webová adresa:</td> </tr> <tr class="row-683 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/Flash/Bluefire1=Galerie Flash z programu Lightroom</td> </tr> <tr class="row-684 even"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/Flash/Bluefire1/properties/ImageCaption=Popisek</td> </tr> <tr class="row-685 odd"> <td class="column-1">$$$/WPG/Templates/Flash/Bluefire1/properties/ImageTitle=Nadpis</td> </tr> </tbody> </table> <!-- #tablepress-5 from cache --></p> </div></article> </div> <aside class="mh-widget-col-1 mh-sidebar" itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/WPSideBar"><div id="mh_custom_posts-7" class="mh-widget mh_custom_posts"><h4 class="mh-widget-title"><span class="mh-widget-title-inner"><a href="http://eclipsemill.com/category/current/" class="mh-widget-title-link">Exhibitions/Events/News</a></span></h4> <ul class="mh-custom-posts-widget mh-clearfix"> <li class="post-58269 mh-custom-posts-item mh-custom-posts-small mh-clearfix"> <figure class="mh-custom-posts-thumb"> <a href="http://eclipsemill.com/rise-up-exhibition-open-for-virtual-tour/" title="RISE UP Exhibition Open for Virtual Tour"><img width="80" height="60" src="http://eclipsemill.com/wp-content/uploads/2020/09/RiseUp-small-80x60.jpg" class="attachment-mh-magazine-lite-small size-mh-magazine-lite-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="http://eclipsemill.com/wp-content/uploads/2020/09/RiseUp-small-80x60.jpg 80w, http://eclipsemill.com/wp-content/uploads/2020/09/RiseUp-small.jpg 200w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" /> </a> </figure> <div class="mh-custom-posts-header"> <p class="mh-custom-posts-small-title"> <a href="http://eclipsemill.com/rise-up-exhibition-open-for-virtual-tour/" title="RISE UP Exhibition Open for Virtual Tour"> RISE UP Exhibition Open for Virtual Tour </a> </p> <div class="mh-meta mh-custom-posts-meta"> <span class="mh-meta-date updated"><i class="fa fa-clock-o"></i>October 8, 2020</span> <span class="mh-meta-comments"><i class="fa fa-comment-o"></i><a class="mh-comment-count-link" href="http://eclipsemill.com/rise-up-exhibition-open-for-virtual-tour/#mh-comments">0</a></span> </div> </div> </li> <li class="post-58251 mh-custom-posts-item mh-custom-posts-small mh-clearfix"> <figure class="mh-custom-posts-thumb"> <a href="http://eclipsemill.com/garden-renaissance/" title="GARDEN RENAISSANCE: featuring Laurie Miles and Rich Erickson"><img width="80" height="60" src="http://eclipsemill.com/wp-content/uploads/2020/09/morningglory-80x60.jpg" class="attachment-mh-magazine-lite-small size-mh-magazine-lite-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="http://eclipsemill.com/wp-content/uploads/2020/09/morningglory-80x60.jpg 80w, http://eclipsemill.com/wp-content/uploads/2020/09/morningglory.jpg 200w" sizes="(max-width: 80px) 100vw, 80px" /> </a> </figure> <div class="mh-custom-posts-header"> <p class="mh-custom-posts-small-title"> <a href="http://eclipsemill.com/garden-renaissance/" title="GARDEN RENAISSANCE: featuring Laurie Miles and Rich Erickson"> GARDEN RENAISSANCE: featuring Laurie Miles and Rich Erickson </a> </p> <div class="mh-meta mh-custom-posts-meta"> <span class="mh-meta-date updated"><i class="fa fa-clock-o"></i>September 7, 2020</span> <span class="mh-meta-comments"><i class="fa fa-comment-o"></i><a class="mh-comment-count-link" href="http://eclipsemill.com/garden-renaissance/#mh-comments">0</a></span> </div> </div> </li> <li class="post-58223 mh-custom-posts-item mh-custom-posts-small mh-clearfix"> <figure class="mh-custom-posts-thumb"> <a href="http://eclipsemill.com/roth-lewitt-installation-eclipse-mill/" title="ROTH/LEWITT Installation at Eclipse Mill"><img width="80" height="60" src="http://eclipsemill.com/wp-content/uploads/2020/08/Covid-19-Street-Eclipse-Mill-10cropped-e1598393309150-80x60.jpg" class="attachment-mh-magazine-lite-small size-mh-magazine-lite-small wp-post-image" alt="Roth /Lewitt installation at Eclipse Mill in North Adams" loading="lazy" /> </a> </figure> <div class="mh-custom-posts-header"> <p class="mh-custom-posts-small-title"> <a href="http://eclipsemill.com/roth-lewitt-installation-eclipse-mill/" title="ROTH/LEWITT Installation at Eclipse Mill"> ROTH/LEWITT Installation at Eclipse Mill </a> </p> <div class="mh-meta mh-custom-posts-meta"> <span class="mh-meta-date updated"><i class="fa fa-clock-o"></i>August 25, 2020</span> <span class="mh-meta-comments"><i class="fa fa-comment-o"></i><a class="mh-comment-count-link" href="http://eclipsemill.com/roth-lewitt-installation-eclipse-mill/#mh-comments">0</a></span> </div> </div> </li> <li class="post-58191 mh-custom-posts-item mh-custom-posts-small mh-clearfix"> <figure class="mh-custom-posts-thumb"> <a href="http://eclipsemill.com/impromptu-is-open-online/" title="IMPROMPTU Exhibition is Open for Viewing Online"><img width="80" height="60" src="http://eclipsemill.com/wp-content/uploads/2020/08/SawyerD_RoadtoNowehre-small-80x60.jpg" class="attachment-mh-magazine-lite-small size-mh-magazine-lite-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a> </figure> <div class="mh-custom-posts-header"> <p class="mh-custom-posts-small-title"> <a href="http://eclipsemill.com/impromptu-is-open-online/" title="IMPROMPTU Exhibition is Open for Viewing Online"> IMPROMPTU Exhibition is Open for Viewing Online </a> </p> <div class="mh-meta mh-custom-posts-meta"> <span class="mh-meta-date updated"><i class="fa fa-clock-o"></i>August 16, 2020</span> <span class="mh-meta-comments"><i class="fa fa-comment-o"></i><a class="mh-comment-count-link" href="http://eclipsemill.com/impromptu-is-open-online/#mh-comments">0</a></span> </div> </div> </li> <li class="post-57995 mh-custom-posts-item mh-custom-posts-small mh-clearfix"> <figure class="mh-custom-posts-thumb"> <a href="http://eclipsemill.com/gallery-closed/" title="Eclipse Mill Gallery is Temporarily Closed"><img width="80" height="60" src="http://eclipsemill.com/wp-content/uploads/2014/05/Gallerylogo-80x60.jpg" class="attachment-mh-magazine-lite-small size-mh-magazine-lite-small wp-post-image" alt="" loading="lazy" /> </a> </figure> <div class="mh-custom-posts-header"> <p class="mh-custom-posts-small-title"> <a href="http://eclipsemill.com/gallery-closed/" title="Eclipse Mill Gallery is Temporarily Closed"> Eclipse Mill Gallery is Temporarily Closed </a> </p> <div class="mh-meta mh-custom-posts-meta"> <span class="mh-meta-date updated"><i class="fa fa-clock-o"></i>May 29, 2020</span> <span class="mh-meta-comments"><i class="fa fa-comment-o"></i><a class="mh-comment-count-link" href="http://eclipsemill.com/gallery-closed/#mh-comments">0</a></span> </div> </div> </li> </ul></div></aside></div> <div class="mh-copyright-wrap"> <div class="mh-container mh-container-inner mh-clearfix"> <p class="mh-copyright">Copyright © 2021 | WordPress Theme by <a href="https://www.mhthemes.com/" rel="nofollow">MH Themes</a></p> </div> </div> </div><!-- .mh-container-outer --> <script type='text/javascript' src='http://eclipsemill.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.6.2' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://eclipsemill.com/wp-content/plugins/tablepress/js/jquery.datatables.min.js?ver=1.9.2' id='tablepress-datatables-js'></script> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($){ $('#tablepress-5').dataTable({"order":[],"orderClasses":false,"stripeClasses":["even","odd"],"pagingType":"simple"}); }); </script><script type="text/javascript" id="slb_context">/* <![CDATA[ */if ( !!window.jQuery ) {(function($){$(document).ready(function(){if ( !!window.SLB ) { {$.extend(SLB, {"context":["public","user_guest"]});} }})})(jQuery);}/* ]]> */</script> </body> </html>